Ogłoś się!

1 ogłoszenie (max. 3 rzeczy) - 10sd

Jeśli chcesz się ogłosić, kup coś u mnie (Paula5959) w Bazaarze za 10sd + prowizja,
a następnie napisz na GG (23755236) i podaj treść ogłoszenia (dozwolone obrazki).

Mogę odmówić wystawienia ogłoszenia, 
jeśli uznam je za łamiące zasady!